ALGEMENE VOORWAARDEN NOXS

1. Deelname aan één van de trainingen van NOXS geschiedt geheel op eigen risico. NOXS is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

2. De trainingen van NOXS zijn intensief en in sommige gevallen blessure gevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan één van de door NOXS aangeboden trainingen. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.

3. Aan de trainingsadviezen die één van onze NOXS trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.

4. NOXS heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of fysiek vlak, naar overtuiging van de trainer, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

5. NOXS is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door NOXS georganiseerde trainingen.

6. Betalingen dienen te geschieden via contanten of facturen die u via de e-mail ontvangt. De betaling van de facturen dienen binnen zeven dagen overgemaakt te worden op onze bankrekening.

7. NOXS heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.

 

:

NO X-cuse Sports | Harenseweg 7a | 5321 HH Hedel | tel 06-41996530 | info@nox-s.nl

  © NO X-cuse Sports |  Contact | Algemene voorwaarden